Formeleditorns utvecklingsversion

  • Under knappen “Lägg till formel” hittar du de vanligaste beteckningarna som används i matematik, fysik och kemi. Dessutom kan du använda specialtecken för att skriva formler.
  • Det går att konstruera formler genom att klicka på beteckningarna i menyerna och/eller genom att skriva LaTeX.
  • Det går förutom att skriva text och formler, att också att lägga till bilder i svarsfältet.
Lägg till en bild från urklippetCtrl-V
Skriv en formelCtrl-E
I formeln
Bråkstreck/
Multiplikationstecken*
Exponent^
Stäng formelnEsc
Lägg till formel på nästa radEnter
Returnera formelnCtrl-Z
Gör formeln igenCtrl-Y

Svar 1